All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

22 Jul 2010Movie

09:54:30 UT

10:07:38 UT

10:20:46 UT

10:33:54 UT

10:47:02 UT

11:00:10 UT


For specific data requests, please contact: