All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Jul 2010Movie

06:45:58 UT

06:59:06 UT

07:12:14 UT

07:25:22 UT

07:38:30 UT

07:51:38 UT

08:04:45 UT

08:17:53 UT

08:31:01 UT

08:44:09 UT

08:57:17 UT

09:10:25 UT

09:23:33 UT

09:36:41 UT

09:49:49 UT

10:02:56 UT

10:16:04 UT

10:29:12 UT

10:42:20 UT


For specific data requests, please contact: