All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

16 Jul 2010Movie

03:35:50 UT

04:15:14 UT

04:28:22 UT

04:41:30 UT

04:54:38 UT

05:07:46 UT

05:20:53 UT

05:34:01 UT

05:47:09 UT

06:00:17 UT

06:13:25 UT

06:26:33 UT

06:39:41 UT

06:52:48 UT

07:05:56 UT

07:19:04 UT

07:32:12 UT

07:45:20 UT

07:58:28 UT

08:11:36 UT

08:24:44 UT

08:37:52 UT

08:51:00 UT

09:04:07 UT

09:17:15 UT

09:30:23 UT

09:43:31 UT

09:56:39 UT

10:09:47 UT

10:22:55 UT

10:36:02 UT

10:49:10 UT

11:02:18 UT


For specific data requests, please contact: