All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

31 Jan 2010Movie

01:36:08 UT

01:49:15 UT

02:02:23 UT

02:15:31 UT

02:28:39 UT

02:41:47 UT


For specific data requests, please contact: