All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

23 Jan 2010Movie

08:23:59 UT

08:37:07 UT

08:50:15 UT

09:03:22 UT

09:16:30 UT

09:29:38 UT

09:42:46 UT

09:55:54 UT

10:09:02 UT

10:35:18 UT

11:01:33 UT

11:14:41 UT

11:27:49 UT

11:40:57 UT

11:54:05 UT

12:07:13 UT

12:20:21 UT

12:33:29 UT

12:46:37 UT


For specific data requests, please contact: