All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

7 Feb 2010Movie

01:54:41 UT

02:07:48 UT

02:20:56 UT

02:34:04 UT

02:47:12 UT

03:00:20 UT

03:13:28 UT

03:26:36 UT

03:39:44 UT

03:52:52 UT

04:06:00 UT

04:19:07 UT

04:32:15 UT

04:45:23 UT

04:58:31 UT

05:11:39 UT

05:24:47 UT

05:37:55 UT

05:51:03 UT

06:04:11 UT

06:17:18 UT

06:30:26 UT

06:43:34 UT

06:56:42 UT

07:09:50 UT

07:22:58 UT

07:36:06 UT

07:49:14 UT

08:02:22 UT

08:15:30 UT

08:28:37 UT

08:41:45 UT

08:54:53 UT

12:38:07 UT


For specific data requests, please contact: