All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

24 Feb 2010Movie

11:02:27 UT

11:15:35 UT

11:28:42 UT

11:41:50 UT

11:54:58 UT

12:08:06 UT


For specific data requests, please contact: