All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

31 Dec 2010Movie

01:06:20 UT

01:27:33 UT

01:53:22 UT

02:14:45 UT

02:38:25 UT

02:56:08 UT

03:13:50 UT

03:31:33 UT

03:55:13 UT

04:21:12 UT

04:42:35 UT

05:00:18 UT

05:26:17 UT

05:41:54 UT

06:07:53 UT

06:23:28 UT

06:47:08 UT

07:04:51 UT

07:28:30 UT

07:54:19 UT

08:09:56 UT

08:27:39 UT

08:51:19 UT

09:14:57 UT

09:38:37 UT

10:02:16 UT

10:28:15 UT

10:49:38 UT

11:15:37 UT

11:31:13 UT

11:54:43 UT

12:18:22 UT

12:44:22 UT


For specific data requests, please contact: