All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

30 Dec 2010Movie

01:10:04 UT

01:36:03 UT

01:59:36 UT

02:15:12 UT

02:38:51 UT

02:56:45 UT

03:14:27 UT

03:40:27 UT

04:01:50 UT

04:25:29 UT

04:48:49 UT

05:14:38 UT

05:38:21 UT

05:56:17 UT

06:11:53 UT

06:29:36 UT

06:55:35 UT

07:11:12 UT

07:28:55 UT

07:52:33 UT

08:18:13 UT

08:39:45 UT

09:05:35 UT

09:27:08 UT

09:50:47 UT

10:14:17 UT

10:32:00 UT

10:57:49 UT

11:13:25 UT

11:37:05 UT

11:54:48 UT

12:12:30 UT

12:38:20 UT


For specific data requests, please contact: