All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

29 Dec 2010Movie

01:10:29 UT

01:33:49 UT

01:51:32 UT

02:15:11 UT

02:41:01 UT

02:56:37 UT

03:20:17 UT

03:43:47 UT

04:07:16 UT

04:33:06 UT

04:56:39 UT

05:14:35 UT

05:30:11 UT

05:53:50 UT

06:11:33 UT

06:37:33 UT

06:53:08 UT

07:16:48 UT

07:42:38 UT

07:58:13 UT

08:21:33 UT

08:45:03 UT

09:08:42 UT

09:25:35 UT

09:46:57 UT

10:10:37 UT

10:36:27 UT

11:00:09 UT

11:15:45 UT

11:33:27 UT

11:59:27 UT

12:23:20 UT

12:47:02 UT


For specific data requests, please contact: