All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

23 Dec 2010Movie

01:07:03 UT

01:24:45 UT

01:42:28 UT

02:00:11 UT

02:23:40 UT

02:49:29 UT


For specific data requests, please contact: