All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

29 Aug 2010Movie

02:26:17 UT

02:39:25 UT

02:52:33 UT

03:05:41 UT

03:18:49 UT

03:45:04 UT


For specific data requests, please contact: