All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

20 Aug 2010Movie

09:43:14 UT

09:56:22 UT

10:09:30 UT

10:22:38 UT

10:35:45 UT

10:48:53 UT


For specific data requests, please contact: