All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Aug 2010Movie

07:55:13 UT

08:08:21 UT

08:21:29 UT

08:34:37 UT

08:47:45 UT

09:00:53 UT

09:14:01 UT

09:27:09 UT

09:40:17 UT

09:53:25 UT

10:06:32 UT

10:19:40 UT

10:32:48 UT

10:45:56 UT

10:59:04 UT

11:12:12 UT

11:25:20 UT


For specific data requests, please contact: