All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

14 Aug 2010Movie

03:50:16 UT

04:03:24 UT

04:16:32 UT

04:29:40 UT

04:42:48 UT

04:55:55 UT

05:09:03 UT

05:22:11 UT

05:35:19 UT

05:48:27 UT

06:01:35 UT

06:14:43 UT

06:27:51 UT

06:40:59 UT

06:54:07 UT

07:07:14 UT

07:20:22 UT

07:33:30 UT

07:46:38 UT

07:59:46 UT

08:12:54 UT

08:26:02 UT

08:39:10 UT

08:52:18 UT

09:05:25 UT

09:18:33 UT

09:31:41 UT

09:44:49 UT

09:57:57 UT

10:11:05 UT

10:24:13 UT

10:37:21 UT

10:50:29 UT

11:03:36 UT


For specific data requests, please contact: