All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

1 Aug 2010Movie

03:50:30 UT

04:03:38 UT

04:16:46 UT

04:29:54 UT

04:43:02 UT


For specific data requests, please contact: