All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

4 Apr 2010Movie

02:46:40 UT

02:59:48 UT

03:12:55 UT

03:26:03 UT

03:39:11 UT

03:52:19 UT

04:18:35 UT

04:31:43 UT

04:57:59 UT

05:11:07 UT

05:24:14 UT

05:37:22 UT

05:50:30 UT

06:03:38 UT

06:16:46 UT

06:56:10 UT

07:09:18 UT


For specific data requests, please contact: