All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

30 Apr 2010Movie

03:06:29 UT

03:19:37 UT

03:32:45 UT

03:45:53 UT

03:59:01 UT

04:12:09 UT


For specific data requests, please contact: