All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

3 Apr 2010Movie

02:32:49 UT

02:45:57 UT

02:59:05 UT

03:12:13 UT

03:25:21 UT

03:38:29 UT

03:51:37 UT

04:04:45 UT

04:17:53 UT

04:31:00 UT

04:44:08 UT

04:57:16 UT

05:10:24 UT

05:23:32 UT

05:49:48 UT

06:02:56 UT

06:16:04 UT


For specific data requests, please contact: