All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

15 Apr 2010Movie

03:07:51 UT

03:20:59 UT

03:34:07 UT

04:00:23 UT

04:13:31 UT

04:26:38 UT

04:39:46 UT

04:52:54 UT

05:06:02 UT

05:19:10 UT

05:32:18 UT

06:37:57 UT

06:51:05 UT

07:04:13 UT

07:17:21 UT

07:30:29 UT

07:43:37 UT

07:56:45 UT

08:09:52 UT

08:23:00 UT

08:36:08 UT

08:49:16 UT

09:02:24 UT

09:15:32 UT

09:28:40 UT

09:41:48 UT

09:54:56 UT

10:21:11 UT

10:34:19 UT

10:47:27 UT

11:00:35 UT

11:13:43 UT

11:26:51 UT


For specific data requests, please contact: