All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

10 Apr 2010Movie

04:09:46 UT

04:22:54 UT

04:36:02 UT

04:49:10 UT

05:02:18 UT

05:15:26 UT

05:28:33 UT

05:41:41 UT

05:54:49 UT

06:07:57 UT

06:21:05 UT

06:34:13 UT

06:47:21 UT

07:00:28 UT

07:13:36 UT

07:26:44 UT

07:39:52 UT

07:53:00 UT

08:06:08 UT

08:19:16 UT

08:32:24 UT

08:45:32 UT

08:58:40 UT

09:11:47 UT

09:24:55 UT

09:38:03 UT

09:51:11 UT

10:04:19 UT

10:17:27 UT

10:30:35 UT

10:43:43 UT

10:56:51 UT

11:36:14 UT


For specific data requests, please contact: