All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

29 Sep 2010Movie

01:41:01 UT

01:51:46 UT

02:02:30 UT

02:13:15 UT

02:24:00 UT

02:34:45 UT

02:45:29 UT

02:56:14 UT

03:06:59 UT

03:17:44 UT

03:28:28 UT

03:39:13 UT

03:49:58 UT

04:00:43 UT

04:11:27 UT

04:22:12 UT

04:32:57 UT

04:43:42 UT

04:54:26 UT


For specific data requests, please contact: