All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

17 Sep 2010Movie

08:31:23 UT

08:42:08 UT

08:52:52 UT

09:03:37 UT

09:14:22 UT

09:25:07 UT

09:35:51 UT

09:46:36 UT

09:57:21 UT

10:08:06 UT

10:18:50 UT

10:29:35 UT

10:40:20 UT

10:51:05 UT

11:01:49 UT

11:12:34 UT

11:23:19 UT

11:34:04 UT

11:44:48 UT


For specific data requests, please contact: