All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

17 Oct 2010Movie

09:06:34 UT

09:17:19 UT

09:28:04 UT

09:38:49 UT

09:49:33 UT

10:00:18 UT

10:11:03 UT

10:21:47 UT

10:32:32 UT

10:43:17 UT

10:54:02 UT

11:04:46 UT

11:15:31 UT

11:26:16 UT

11:37:01 UT

11:47:45 UT

11:58:30 UT


For specific data requests, please contact: