All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

23 Nov 2010Movie

00:51:51 UT

01:02:36 UT

01:13:21 UT

01:24:06 UT

01:34:51 UT

01:45:36 UT

01:56:20 UT


For specific data requests, please contact: