All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Nov 2010Movie

11:22:10 UT

11:32:55 UT

11:43:40 UT

11:54:24 UT

12:05:09 UT

12:15:54 UT

12:26:39 UT


For specific data requests, please contact: