All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

3 May 2010Movie

02:36:51 UT

02:49:59 UT

03:03:07 UT

03:16:15 UT

03:29:23 UT

03:42:30 UT

03:55:38 UT

04:08:46 UT

04:21:54 UT

04:35:02 UT

04:48:10 UT

05:01:18 UT

05:14:26 UT

05:27:34 UT

05:40:42 UT

05:53:49 UT

06:06:57 UT

06:20:05 UT

06:33:13 UT


For specific data requests, please contact: