All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

3 Jun 2010Movie

03:00:19 UT

03:13:27 UT

03:26:35 UT

03:39:43 UT

03:52:51 UT

04:05:59 UT

04:19:07 UT

04:32:14 UT

04:45:22 UT

04:58:30 UT

05:11:38 UT

05:24:46 UT

05:37:53 UT

05:51:01 UT

06:04:09 UT

06:17:17 UT

06:30:25 UT

06:43:33 UT


For specific data requests, please contact: