All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

29 Jun 2010Movie

03:09:20 UT

03:22:28 UT

03:35:36 UT

03:48:44 UT

04:01:52 UT

04:15:00 UT


For specific data requests, please contact: