All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

21 Jun 2010Movie

08:36:12 UT

08:49:19 UT

09:02:27 UT

09:15:35 UT

09:28:43 UT

09:41:51 UT

09:54:59 UT


For specific data requests, please contact: