All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Jun 2010Movie

06:48:41 UT

07:01:50 UT

07:14:58 UT

07:28:06 UT

07:41:14 UT

07:54:22 UT

08:07:30 UT

08:20:38 UT

08:33:46 UT

08:46:54 UT

09:00:02 UT

09:13:10 UT

09:26:18 UT

09:39:26 UT

09:52:34 UT

10:05:42 UT

10:18:50 UT

10:31:58 UT

10:45:06 UT


For specific data requests, please contact: