All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

22 Jul 2010Movie

09:48:41 UT

10:01:49 UT

10:14:57 UT

10:28:05 UT

10:41:13 UT

10:54:21 UT

11:07:29 UT


For specific data requests, please contact: