All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

19 Jul 2010Movie

07:21:31 UT

07:34:39 UT

07:47:47 UT

08:00:55 UT

08:14:02 UT

08:27:10 UT

08:40:18 UT

08:53:26 UT

09:06:34 UT

09:19:42 UT

09:32:50 UT

09:45:58 UT

09:59:06 UT

10:12:13 UT

10:25:21 UT

10:38:29 UT

10:51:37 UT

11:04:45 UT


For specific data requests, please contact: