All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

4 Jan 2010Movie

01:09:23 UT

01:22:31 UT

01:35:39 UT

01:48:47 UT

02:01:55 UT

02:15:03 UT

02:28:10 UT

02:41:18 UT

02:54:26 UT

03:07:34 UT

03:20:42 UT

03:33:50 UT

03:46:58 UT

04:00:06 UT

04:13:14 UT

04:26:22 UT

04:39:29 UT

04:52:37 UT


For specific data requests, please contact: