All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

24 Jan 2010Movie

09:18:57 UT

09:32:05 UT

09:45:13 UT

09:58:21 UT

10:11:28 UT

10:24:36 UT

10:37:44 UT

10:50:52 UT

11:04:00 UT

11:17:08 UT

11:30:16 UT

11:43:24 UT

11:56:32 UT

12:09:40 UT

12:22:47 UT

12:35:55 UT

12:49:03 UT


For specific data requests, please contact: