All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

31 Dec 2010Movie

01:03:47 UT

01:22:50 UT

01:46:20 UT

02:10:02 UT

02:35:52 UT

02:53:34 UT

03:11:17 UT

03:29:00 UT

03:52:39 UT

04:14:10 UT

04:37:52 UT

04:57:45 UT

05:19:15 UT

05:39:20 UT

06:00:50 UT

06:20:55 UT

06:44:35 UT

07:02:17 UT

07:25:57 UT

07:47:16 UT

08:07:22 UT

08:25:06 UT

08:48:45 UT

09:10:15 UT

09:33:53 UT

09:59:43 UT

10:21:13 UT

10:44:55 UT

11:08:35 UT

11:28:40 UT

11:49:59 UT

12:13:39 UT

12:37:19 UT


For specific data requests, please contact: