All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

30 Dec 2010Movie

01:07:31 UT

01:29:00 UT

01:52:33 UT

02:12:39 UT

02:36:18 UT

02:54:11 UT

03:11:54 UT

03:33:24 UT

03:59:16 UT

04:20:46 UT

04:44:05 UT

05:07:35 UT

05:31:19 UT

05:51:24 UT

06:09:20 UT

06:27:03 UT

06:48:32 UT

07:08:38 UT

07:26:21 UT

07:50:00 UT

08:11:10 UT

08:37:12 UT

08:58:32 UT

09:22:25 UT

09:46:04 UT

10:07:14 UT

10:29:26 UT

10:50:47 UT

11:10:52 UT

11:34:31 UT

11:52:14 UT

12:09:57 UT

12:31:16 UT


For specific data requests, please contact: