All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

29 Dec 2010Movie

01:07:56 UT

01:29:06 UT

01:48:59 UT

02:10:29 UT

02:33:58 UT

02:54:04 UT

03:15:34 UT

03:41:13 UT

04:02:33 UT

04:26:03 UT

04:49:36 UT

05:09:42 UT

05:27:38 UT

05:49:07 UT

06:09:00 UT

06:30:29 UT

06:50:35 UT

07:14:15 UT

07:35:34 UT

07:55:40 UT

08:16:50 UT

08:40:19 UT

09:06:09 UT

09:23:02 UT

09:44:24 UT

10:08:04 UT

10:31:34 UT

10:53:06 UT

11:13:12 UT

11:30:55 UT

11:52:24 UT

12:16:17 UT

12:39:59 UT


For specific data requests, please contact: