All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

28 Dec 2010Movie

01:02:55 UT

01:28:35 UT

01:50:04 UT

02:16:07 UT

02:37:27 UT

02:57:21 UT

03:18:50 UT

03:42:20 UT

04:02:26 UT

04:20:10 UT

04:41:39 UT

05:07:29 UT

05:28:59 UT

05:49:05 UT

06:10:15 UT

06:36:05 UT

06:57:35 UT

07:23:25 UT

07:41:08 UT

07:58:50 UT

08:20:10 UT

08:43:50 UT

09:03:56 UT

09:27:36 UT

09:51:16 UT

10:12:36 UT

10:38:30 UT

11:02:19 UT

11:19:25 UT

11:40:48 UT

12:04:18 UT

12:25:48 UT

12:51:51 UT


For specific data requests, please contact: