All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

23 Dec 2010Movie

01:04:29 UT

01:22:12 UT

01:39:55 UT

01:57:37 UT

02:18:57 UT

02:42:26 UT


For specific data requests, please contact: