All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

3 Aug 2010Movie

02:50:17 UT

03:03:25 UT

03:16:33 UT

03:29:41 UT

03:42:49 UT

03:55:57 UT

04:09:05 UT

04:22:13 UT

04:35:22 UT

04:48:30 UT

05:01:37 UT

05:14:46 UT

05:27:53 UT

05:41:01 UT

05:54:10 UT

06:07:18 UT

06:20:26 UT

06:33:34 UT

06:46:42 UT

06:59:50 UT

07:12:58 UT

07:26:06 UT

07:39:14 UT

07:52:22 UT

08:05:30 UT

08:18:38 UT

08:31:46 UT

08:44:54 UT

08:58:02 UT

09:11:10 UT

09:24:18 UT

09:37:26 UT

09:50:34 UT


For specific data requests, please contact: