All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

28 Aug 2010Movie

02:21:45 UT

02:34:53 UT

02:48:01 UT

03:01:09 UT

03:14:17 UT


For specific data requests, please contact: