All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

21 Aug 2010Movie

10:31:25 UT

10:44:33 UT

10:57:40 UT

11:10:48 UT

11:23:56 UT


For specific data requests, please contact: