All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

20 Aug 2010Movie

09:37:25 UT

09:50:33 UT

10:03:41 UT

10:16:49 UT

10:29:56 UT

10:43:04 UT

10:56:12 UT


For specific data requests, please contact: