All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Aug 2010Movie

07:49:25 UT

08:02:32 UT

08:15:40 UT

08:28:48 UT

08:41:56 UT

08:55:04 UT

09:08:12 UT

09:21:20 UT

09:34:28 UT

09:47:36 UT

10:00:43 UT

10:13:51 UT

10:26:59 UT

10:40:07 UT

10:53:15 UT

11:06:23 UT

11:19:31 UT


For specific data requests, please contact: