All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

13 Aug 2010Movie

02:39:55 UT

02:53:02 UT

03:06:10 UT

03:19:18 UT

03:32:26 UT

03:45:34 UT

03:58:42 UT

04:11:50 UT

04:24:58 UT

04:38:06 UT

04:51:13 UT

05:04:21 UT

05:17:29 UT

05:30:37 UT

05:43:45 UT

05:56:53 UT

06:10:01 UT

06:23:09 UT

06:36:17 UT

06:49:25 UT

07:02:32 UT

07:15:40 UT

07:28:48 UT

07:41:56 UT

07:55:04 UT

08:08:12 UT

08:21:20 UT

08:34:28 UT

08:47:36 UT

09:00:43 UT

09:13:51 UT

09:26:59 UT

09:40:07 UT

09:53:15 UT


For specific data requests, please contact: