All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

24 Apr 2010Movie

10:06:58 UT

10:20:06 UT

10:33:14 UT

10:46:22 UT

10:59:30 UT

11:12:38 UT


For specific data requests, please contact: