All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

8 Sep 2009Movie

02:02:24 UT

02:15:32 UT

02:28:40 UT

02:41:47 UT

02:54:55 UT

03:08:03 UT


For specific data requests, please contact: