All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

1 Sep 2009Movie

10:32:18 UT

10:45:26 UT

10:58:34 UT

11:11:42 UT

11:24:50 UT


For specific data requests, please contact: