All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

7 Oct 2009Movie

01:25:20 UT

01:38:28 UT

01:51:36 UT

02:04:44 UT

02:17:52 UT

02:30:59 UT

02:44:07 UT


For specific data requests, please contact: